Józsa történelme

Ez egy +1 ikon, amit megnyomva az adott találatot ajánlhatjátok barátaitok, ismerőseitek, és az egész világ számára. Szerző ©Copyright A szerzői jogokkal kapcsolatban.


Mihálylaka története (1284-1416) A birtok lokalizálása

Mihálylaka

A rendelkezésünkre álló oklevelek adatainak az összevetése után egyértelművé válik, hogy Mihálylaka nyomai valahol a mai Józsa területén keresendők. A vizsgált időszakban Mihálylaka Szentgyörgytől különálló település volt, az oklevelek Szentgyörgy és Mihálylaka birtokokról (possessiones), nem pedig Szentgyörgy-Mihálylaka birtokról (possessio) beszélnek. Szentgyörgy falut könnyen lokalizálhatjuk: temploma és házai a Tócó és a böszörményi országút közötti magaslaton, a Klastrom parton álltak, a mai Józsa közepén. Mihálylaka határos lévén Maccsal és Zelemérrel is ettől vagy nyugatra, vagy keletre terült el.

Milyen érv szól a nyugati (felsőjózsai) lokalizálás mellett? Ha Mihálylaka valahol a Bondorhát környékén feküdt volna, akkor szomszédos lett volna azzal a Macshoz tartozó várfölddel, amellyel együtt IV. László király Rofoyn ispánnak adományozta. Ez esetben Mihálylakával határos birtokok lettek volna: dél felől Macs, nyugat felől Zendtelke, észak felől Zelemér, kelet felől pedig Szentgyörgy. Mindezt csak feltételesen mondjuk. Azért feltételesen, mert nincs okleveles bizonyítékunk arra, hogy azok a nagy birtoktestek Macs, Szentgyörgy, Zelemér, Monostor amelyek a XV. században mint egységes, összefüggő birtokok kerülnek elénk, ilyen egységesek, ilyen nagyok lettek volna már a XIII-XIV. században is. Úgy tapasztaljuk, hogy eredetileg kisebb kiterjedésű volt valamennyi. Szentgyörgyről és Mihálylakáról tudjuk, hogy a kettő egyesítéséből született a “nagyobb” Szentgyörgy. Ugyanez történt Monostorral és Szentpál telkével, a kettő egyesítéséből lett a “nagyobb” Monostor a XIV. sz. elején.

Tovább…

A hozzaszolashoz

Regisztralj vagy jelentkezz be