Józsa történelme

Ez egy +1 ikon, amit megnyomva az adott találatot ajánlhatjátok barátaitok, ismerőseitek, és az egész világ számára. Szerző ©Copyright A szerzői jogokkal kapcsolatban.


Népek Vándorlása

Szarmaták, germánok, hunok és szlávok (Időszámításunk kezdetétől – 567-ig)

A Krisztus előtti 1. század közepén a keltákkal kelet felől szomszédos dákok királya, Boirebisztasz (Burebista), aki 70-44-ig uralkodott, a különböző dák törzseket egyesítette és erős királyságot hozott létre. A Boirebisztasz vezette dák háborúk hatása következtében a kelták egysége megingott. A Tiszántúlon a kelta temetők fokozatosan megszűntek, s a kelta népesség felolvadt az új hódítók, az iráni eredetű szarmaták népében.
A szarmaták az alánok népcsoportjáól váltak ki, nyelvrokonai voltak a hazánkba jóval később betelepülő jászoknak. A Duna-Tisza közén élő szarmatákat jazigoknak, a havasalföldi (romániai) rokontörzsüket pedig roxolánoknak nevezték. 260 táján a gótok elől a roxolánok is az Alföldre menekültek.
A Duna túlsó oldalán, Pannóniában a rómaiak erődöket, katonai táborokat építettek a határaikat veszélyeztető ellenséges érzelmű szarmaták ellen. Ilyen erőd volt Aquincum is.

Pannónia a Római Birodalom része volt. Az Alföld a szarmaták fennhatósága alá tartozott, Dácia pedig Decebal király vezetésével önálló ország lett. 107-től római provincia.
A szarmata jazigok a Tócó-völgyben is megtelepedtek, kiterjedt falujuk és temetőjük volt. A temető sírjai a Sillye Gábor és Harmat utca elején vannak. Az eddig feltárt szarmata sírokban találtak bronz övcsatokat, színes pasztagyöngyöket, füles csuprot, orsókarikát, réz gyűrűt, bronz nyak- és karperecet. A temető közelében, a Tócó partján lehetett a falu is. A Klastrom-parton méhkas alakú szarmata üregeket (gabonatárolók?) tártak fel a régészek. A Bodai utca északi végéről és a ládagyárból is vittek szarmata edényeket a múzeumba. A szarmaták kereskedelmet folytattak a rómaiakkal, így került a Tócó völgyébe több római tárgy (főként edény) és pénz a császárkorban.

Rézpénz a Klastrom-partról

Tovább…

A hozzaszolashoz

Regisztralj vagy jelentkezz be