Józsa történelme

Ez egy +1 ikon, amit megnyomva az adott találatot ajánlhatjátok barátaitok, ismerőseitek, és az egész világ számára. Szerző ©Copyright A szerzői jogokkal kapcsolatban.


Józsa önálló községgé válik (1872)

A 19. század második felében Józsa két önálló településrészből állt, amelyek egymással lényegében semmiféle kapcsolatot nem tartottak. Alsó- és Felsőjózsa lakosai származás szempontjából jelentősen különböztek egymástól Az alsójózsaiak debreceni eredetű reformátusok voltak, akiknek ősei csaknem két nemzedékkel korábban (1769-től) telepedtek le Józsán, mint a felsőjózsaiak (1800-as évek elejétől). Felsőjózsán a debrecenieken kívül sok hajdúböszörményi, balmazújvárosi és más községből származó református is letelepedett, de már az első telepesek között is jelentős volt a római katolikusok száma; a magyarok kőzött akadtak félig-meddig megmagyarosodott evangélikus szlovákok és görög katolikus ruszinok is. Később néhány sváb és zsidó család is letelepedett Felsőjózsán. Cigány lakossága - egy-két családon kívül - Józsának sohasem volt.
Természetes, hogy ilyen körülmények között a két településrészen eltérőek voltak a hagyományok és a szokások is. Az életmódbeli kölönbségeket elsősorban az eltérő termelési szokások okozták. Alsójózsa szőlő-és gyümölcstelepítőkből alakult egységes közigazgatási szervezetté, Felsőjózsa lakossága viszont szilárdabb életformát követett: lakossága inkább a nagyobb jövedelmet biztosító földműveléssel, állattartással foglalkozott, helyben kereste meg a kenyerét.

Tovább…

A hozzaszolashoz

Regisztralj vagy jelentkezz be