Józsa történelme

Ez egy +1 ikon, amit megnyomva az adott találatot ajánlhatjátok barátaitok, ismerőseitek, és az egész világ számára. Szerző ©Copyright A szerzői jogokkal kapcsolatban.


“Nagyobb lovaknak nem igen található több hely”

Böőr János felsőjózsai lelkipásztor Varga Gábor gondnok úrral beszélget. “Hát ezt is megértük”, szakad fel szíve mélyéről egy halk sóhaj. A kurátor úr mély megilletődöttséggel bólint és mond “igent”. Lehelyezik az új templom alapkövét. “Kurátor úr szóljon személyesen is minden presbiternek! “Nem kell azoknak szólni, alig várják ezt a pillanatot. “Szemük előtt a már felépült templom körvonalai jelennek meg. Megkezdődhetnek a munkálatok.
1895. ápr. 21-én az imaházban tartott ünnepi istentiszteleten Salamon templomszentelési imádsága alapján szól igehirdetésében. “Imé az ég, az egeknek egei be nem fogadhatnak Téged, mennyivel kevésbé ez a ház… De tekints szolgád imádságára… hallgasd meg néped könyörgését!” Szívbemarkoló szavak. Az új templom ezt és a következő nemzedékek sorát fogja befogadni. A szabad ég alatt folytatódik az ünnepség. Itt Nehemiás 5:3 alapján arról szól, hogy a pogányok gyalázkodását Isten népének Istent befogadó szent élete állíthatja meg. A megásott fundamentumban elhelyezi az “Emlékiratot”, mely későbbi nemzedékek számára beszédes bizonyság az Istent szívébe fogadó gyülekezetről, a templom küszöbét mindenkor átlépő gyülekezetnek. A gyülekezet tagjain - kicsiken és nagyokon - valami boldog hálaérzet látszik, arcuk derűs vidámsággal, reménységet sugárzó szemükből az öröm könnyei hullanak. E ház mindenkit befogad.

Tovább…

A hozzaszolashoz

Regisztralj vagy jelentkezz be