Józsa történelme

Ez egy +1 ikon, amit megnyomva az adott találatot ajánlhatjátok barátaitok, ismerőseitek, és az egész világ számára. Szerző ©Copyright A szerzői jogokkal kapcsolatban.


Javaslat Arany diploma megadásához

Személyi adatok:
Név: Balogh Györgyné Tóth Ilona Született: 1918. aug. 9, Anyja neve: Nagy Irma
Balogh Györgyné 1938-ban szerzett tanítói oklevelet a Református Dóczy Intézetben.
Az Alsójózsai - mai nevén Debrecen, Józsakert utcai - Általános Iskolában 1960. aug. 1-től 1976. nov. 30-ig, nyugdíjázásáig dolgozott. Felsőtagozatban tanított magyart, történelmet, élővilágot.
1961-től 1968-ig csapatvezető volt. A nyugdíjazása előtti években a napköziotthonban tevékenykedett.
A több mint 16 évi józsai, pedagógusi szolgálat ideje alatt Ila néni a lehető legnagyobb elismerést vívta ki kollégái, a szülők, a gyerekek és minden józsai körében megnyerő egyéniségével, pontos, lelkiismeretes munkavégzésével, a feladatok iránti határtalan lelkesedésével.
Felkészültsége alapján kiváló eredménnyel végezte munkáját.
Szigorú és magas követelményeket támasztott tanítványaival szemben.
Mindig fogékony volt az új iránt. A tanulói tevékenykedtetés, csoportfoglalkozások szervezése, a gyengék felzárkóztatása jellemezte munkáját. Nemcsak az ismeretszerzést tartotta fontosnak óráin, hanem a jellemformálást, a helyes világnézet és erkölcsi értékek meghonosítását is.
Csapatvezetői ténykedése ideje alatt magas színvonalú úttörőélet folyt a 4258. számú József Attila úttörőcsapatban. Beneveztek a Járási Úttörőelnökség által meghirdetett akciókba, nemegyszer országos versenyekre is eljutottak a tanulók. 1962-ben az “Erdős Magyarországért” jelszó alatt a tavaszi szünetben 70000 facsemetét ültettek el a gyerekek a Monostori-erdőben.
Tanórákon és órán kívüli tevékenységben egyaránt természetszeretetre, az erdő növény és állatvilágának megvédésére, törvénytiszteletre nevelte a gyerekeket.
Kiválóan működött az erdész szakkör. Vezetésébe családtagjait is bevonta. A szakkör tagjai - de mások is - madár- és fácánetetőket, odúkat készítettek, madarakat és őzeket etettek.
A makkszedésben és fenyőtobozgyűjtésében a gyerekek apraja-nagyja szívesen és lelkesedéssel vett részt.
Felejthetetlen élményt jelentettek az akkori tizenéveseknek - a mostani negyveneseknek - a jól megszervezett munkaakciók, az első táborozások, az egésznapos, akadályversenyekkel, játékokkal, tábortűzzel egybekötött gyermeknapok a Szentgyörgyi-erdőben.
Csapatvezetői ténykedése alatt, 1965-ben úttörőcsapatunk elnyerte a KISZ KB. Vörös Selyem Zászlaját.
Munkája elismeréseként 1966-ban az Oktatásügy Kiváló Dolgozója kitüntetést kapta.
Több mint 20 év távlatából mint tanítványa csodálom akkori közösségteremtő, közösségformáló erejét, töretlen hitét, lendületét az elvégzendő feladatok iránt, egyéni példamutatását.
Köszönöm, hogy olyan értékeket hagyott ránk, amelyek ma is vezérfonalként szolgálhatnak munkánkban.
Szívből javaslom az Arany diploma megadását.
Debrecen-Józsa, 1988. február 24.
Dalmi Ilona
igazgató

A hozzaszolashoz

Regisztralj vagy jelentkezz be