Archive for szeptember, 2008

Református elemi népiskola Felsőjózsán

BeküldveHírek ekkor szeptember 28th, 2008

Református elemi népiskola Felsőjózsán

Az iskola működésével, fenntartásával kapcsolatban a bizonytalanság évei elmúlnak 1860-ban, amikor Felsőjózsán “református elemi iskola szerveztetett a református egyház és a hívek áldozatkészségéből. Megnyílt 1860. szeptember 1-én a saját helyiségében, 90 növendékkel egy tanteremben és egy tanítóval. 1878-ban 100 növendéke volt.”

Az iskola szervezése idején - 1860-ban - az egyháznak meg nem volt lelkésze. A keresztelések és az esketések Debrecenben történtek. A gondnoki tisztséget Lentsés Péter viselte. Az iskola első tanítója Tar András. Az első iskolaszék tagjai voltak: Balog György, Németi Laszló, Balogh József, Vass János, Pást György, Béres András, Czecze István, Kovács István, Szabó István és Zohányi Lajos.

Tovább…

A nem hivatalos kezdeti évek

BeküldveHírek ekkor szeptember 28th, 2008

A nem hivatalos kezdeti évek

A település XIII. és XVI. századi pusztulása után 1825-ben (Petőfi Sándor ekkor kétéves, Jókai Mór ebben az évben születik) a Debrecenből kiköltözöttek (már ti. a józsai szőlőskertekbe kiköltözöttek) száma jelentős. Vannak, akiknek Debrecenben házuk van, de itt szőlőbirtokuk is. Molnár Mihály, a kollégium pedellusa, aki Alsójózsan szőlőbirtokos, segíti az egyházi élet megszervezésében azokat, akiknek ez szívügye. 1825-ben 122 család (mintegy 4-500 fő) él Józsa Szentgyörgyön, s ez a szám lassan növekszik. Egy 1853. évi kimutatás szerint 318 családban már 1028 személy lakja a józsai szőlőskerteket, akiknek 80 %-a napszámos.
Ami a józsai oktatás kezdeteit illeti - a leveltári adatok tanúsága szerint - 1849- ben Varga György, Szigeti Ferenc és Németi Samuel, akik a Vénkert eletében minden bizonnyal igen jelentős munkát végeztek, nélkülözhetetlennek tartják egy tanító alkalmazását. A szülőkkel való beható beszélgetés, s azok beleegyezése alapján Biró János hajdúböszörményi születésű, a debreceni kollégiumban képzett, később katona, de Abschieddel szabadult fiatal, magános embert hívják meg, hogy kellő fizetés mellett a “kertbéli gyenge és leánynövendékeket” oktassa, tanítsa. Bíró János engedett a hívásnak, és másfél évig sikeresen tanított Alsójózsán. Ekkor önkent hagyta el állását. A kertség tanító nélkül maradt, de a megkezdett munkát nem lehetett abbahagyni. Eltávozása után sem szűnt meg a kertség lakosságának, mindenekelőtt a kertség lelkes vezetőinek abbéli buzgólkodása, hogy a növendékek tanítása tovább folyjék. Ágh (v. Agg) Mihály debreceni születésű, szinten a Kollégiumban képzett, a katonai szolgálatból végképp szabadult fiatal tanítót hívtak meg. Minden bizonnyal őt is ismerte Molnár Mihály pedellus, aki tovább segített a szőlőskert itt letelepedett lakosainak. Őt azonban Szoboszlai Pap István szuperintendens - ismeretlen és meg nem nevezett okból hivatalától eltiltotta. Ez az intézkedés újabb kényszerhelyzet elé állította a kertség vezetőségét. Ágh Mihály elmenetele után egy idős asszonyt, néhai Lukács Károly özvegyét állították be a tanításra.

Tovább…

A felsőjózsai iskola története

BeküldveHírek ekkor szeptember 28th, 2008

Bevezetés

1996-ban volt ezer esztendeje annak, hogy Pannonhalmán megnyilt az első szerzetesiskola, s
ezzel - a honfoglalás utan alig száz évvel - kezdetét vette hazánkban a szervezett iskolai oktatás.135 évvel ezelött nyitotta meg kapuit az első felsőjózsai iskola. Hivatalosan innen
számitjuk a felsőjózsai oktatas kezdetét.A kettős évforduló alkalmat ad arra, hogy visszatekintsünk: mi történt ez alatt a 135 év alatt a felsőjózsai iskolában, honnan hova jutott? Pontosabban: az iskola történetének 1860- 1991 közötti szakaszát tekintem at. Az utolsó négy év történetét Bényei Sandor, az iskola jelenlegi igazgatója mutatja be.Abból a meggondolásból kiindulva, hogy az iskola élete es a település lakóinak a sorsa egymástól elválaszthatatlanok, a körülmények jobb megértése érdekében helyenkent - úgy vélem - erröl is kötelességem némi tajekortatást adni.Munkámban felbecsülhetetlen segitséget nyújtott dr. Lévai Béla, akinek ezúton köszönöm meg baráti tamogatását. Ugyancsak köszönetet mondok Szécsi András reformatus lelkipásztornak, akinek a Református Kollégium Levéltárában gyűjtött adatait használtam fel, továbba Janka Jánosné és Janka Zoltanné nyugdijas kolléganőknek,valamint Tóth Istvan nyugdijasnak, az egykori segédjegyzönek irásomat segitő visszaemlékezéseikért, végül Kovácsné Matolcsi Ilona kolléganőnek, aki precízen gyűjtött adataival segített nekem.

Tovább…