Józsa történelme

Ez egy +1 ikon, amit megnyomva az adott találatot ajánlhatjátok barátaitok, ismerőseitek, és az egész világ számára. Szerző ©Copyright A szerzői jogokkal kapcsolatban.


JÓZSA KÖZSÉG TELEPÜLÉSTÖRTÉNETE 1872-ig (Módy György)

Amikor az 1876 : XXXIII. törvénycikkel különböző területű és korábban eltérő jogállású részekből megalakult Hajdu-vármegye, a Szabolcs megyéből idecsatolt kilenc község mellett szintén Hajdú megye közigazgatási egységébe került a már korábban községgé szervezett Alsó- és Felső-Józsa, vagy más néven Józsa-Szentgyörgy puszta és
szőlőskert. Amíg az említett kilenc Szabolcs megyei községnek ki­ vétel nélkül az Árpád korra visszanyúló történeti múltja volt, addig Józsa-Szentgyörgynek mint közigazgatásilag szervezett falunak folyamatos településtörténeti előzményei mutathatók ki. Ennek ellenére nem vétünk a történelmi hűség ellen, ha az Árpád-kori Szabolcs vármegyéhez tartozó Macs / Kismacs, Egyházas Macs, Szentgyörgy / faluban keressük - legalább is területileg - Józsa településtörténeti előzményét.
A valamikor erdőkkel még gazdagon borított, tájilag a Dél Nyírség homokterületéhez tartozó vidék, melynek a középkor során víz gazdag klímája volt, az ember megtelepedésére több alkalmas részből állt, mint ahogy ma a táj felszíni viszonyait tekintve gondolnánk. Erről a területről a korai bronzkortól szinte folyamatosan kerülnek elő régészeti leletek, melyek tanúsítják, hogy e környék évezredeken keresztül hosszabb-rövidebb ideig, de emberi közösségeknek mindenképpen telephelye volt. Honfoglaláskori és kora Árpád-kori régészeti lelet, melyet a későbbi Macshoz, illetve Szentgyörgyhöz kapcsolhatnánk, eddig ugyan­ úgy nem került elő, mint ahogy a
falunak nincs korai okleveles említése sem. A környező terület tatárjárás előtti településtörténeti viszonyainak vizsgálatából viszont arra következtethetünk, hogy Macs, vagy későbbi nevén Kismacs, melyben a Szent György vértanú tiszteletére emelt temp­lom állott, a XII- XIII. században már megtelepedett volt. Ezt azon kívül, hogy a falu neve is korai puszta személynévből vált helynévvé az támasztja alá, hogy a mellette fekvő másik Macs / később Nagy macs, Hosszumacs / 1219-ben már
említve van, amikor is dobokai várnépek laktak benne. Itt a Mihály arkangyalnak szentelt templom állott. Bizonyos­ra vehetjük, hogy ez a Macs volt a korábbi település és a XIII. szá­zadban falukettőződéssel jött létre a Tócó jobb partján a mi Kismacs, később Szentgyörgy egyháza nevü falunk,A Bihar megyében fekvő és a váradi püspökséghez tartozó Nagymacsot a XIII. század végén Debrecen egyik részbirtokosa, Rofoin bán szerzi meg, és sorsa ettől kezdve a Debreceni Dózsa család, Illetve annak leányági örökösei kezén lévő hatalmas kiterjedésű debreceni uradalomhoz kapcsolódott.

Tovább…

A hozzaszolashoz

Regisztralj vagy jelentkezz be