Józsa történelme

Ez egy +1 ikon, amit megnyomva az adott találatot ajánlhatjátok barátaitok, ismerőseitek, és az egész világ számára. Szerző ©Copyright A szerzői jogokkal kapcsolatban.


A középkori Szentgyörgy fénykora

(Az 1400-as évek közepe)

Mátyás király uralkodása idején (1458-1490) Magyarország a fénykorát élte. Uralma alatt az ország fejlődése tovább gyorsult, katonailag megerősödött, az európai nagyhatalmak sorába emelkedett, a királyi udvar a korabeli európai művészet egyik központja lett.
Az ország gyors fejlődésének, felemelkedésének, többek között az egyes falvak, városok fejlődése, meggazdagodása volt az alapja. A földrajzi helyzetét tekintve Szentgyörgy sajátos - igen kedvező - helyzetben volt.
A Szentgyörgy szomszédságában fekvő két nagy mezőváros - Debrecen és Böszörmény - a királyé és az édesanyjáé, Szilágyi Erzsébeté volt.
Szentgyörgy földesura az a Várday István lett, aki a király hatalomra jutását, majd a korona megszerzését is diplomáciailag és karddal is lelkesen támogatta. Ezért a király a legmagasabb pozíciókba juttatta mind az állami, mind az egyházi hivatalokban. Várday Istvánnak így módjában állt a saját birtokait is fejleszteni, a királytól szabadalaomleveleket, kiváltságokat szerezni.
Jó. ha tudod, hogy Zelemér falu a 15. században önálló település volt, sem a Hunyadiak, sem a Várdayak uradalmához nem tartozott. (Nem volt Böszörmény része, mint napjainkban Zelemér-puszta és Bodaszőlő.)

Tovább…

A hozzaszolashoz

Regisztralj vagy jelentkezz be