Józsa történelme

Ez egy +1 ikon, amit megnyomva az adott találatot ajánlhatjátok barátaitok, ismerőseitek, és az egész világ számára. Szerző ©Copyright A szerzői jogokkal kapcsolatban.


Szentgyörgy hanyatlása és pusztulása (Az 1500-1600-as évek)

Jósa Miklós
(1636-1687)
Édesapja, németszögyéni Jósa Mihály a kallói (nagykállói) vár parancsnoka volt. Az édesanyja pethőfalvi Petheő Anna. Miklóson kívül még három gyermekük volt, István, Borbála és Zsófia.
Jósa Miklós Zrínyi Ilona ecsedi uradalmának udvarbírája volt 1682-84 között, 1684-től 1686 végéig Szabolcs vármegye alispánja. Feleségével, Nyáry Erzsébettel Kisvárdán laktak. 1687. július 5-én, életének 48. évében “propter rebellionem occisus est” - lázadás miatt (kuruc volt) Caraffa tábornok, Felső-Magyarország osztrák főkapitánya kivégeztette.
(Érdekes megjegyezni, hogy vértanú halála után a Jósakkal rokon lászlófalvi Eördögh Dániel ült az alispáni székben, aztán Jósa István, majd őt követően Orosz István, akinek Jósa Zsófia unokája volt a felesége.)

Várday István halála (1471) után az egymással is állandóan pereskedő Várdayak nem sok figyelmet fordítottak Szentgyörgyre. A település elvesztette mezővárosi rangját, a Szilágyi Erzsébettől és Mátyás királytól kapott kiváltságokat, a - lakossága pedig megfogyatkozott.
Mint cseppben a tenger, úgy tükröződött vissza Szentgyörgy hanyatlásában Magyarország általános romlása. A tehetséges és célratörő Mátyás király halála (1490) után a főurak “Dobzse” László cseh királyt ültették a magyar trónra. A gyenge királyi hatalom következtében rövid idő alatt megsemmisült Mátyás alkotásainak java része. A társadalomban kiéleződtek az ellentétek, az ország egyre kiszolgáltatottabb lett a törökökkel szemben.
Az 1500-as évek elejére a szentgyörgyi jobbágy telkek száma 14-re csökkent, majd 12 lett, 1549-ben pedig mindössze 10 jobbágyportát írtak össze az adószedők. Közvetlenül a töröknek való behódolás előtt Szentgyörgynek 10 adófizető jobbágya, 1 bírója, 4 zsellérje és két szolgája volt, vagyis 1550 körül Szentgyörgyön már csak 125-150 ember lakhatott. Sokan beköltöztek a nagyobb biztonságot nyújtó Debrecenbe, erről a város magistratusának (önkormányzatának) a jegyzőkönyvei tanúskodnak.

Tovább…

A hozzaszolashoz

Regisztralj vagy jelentkezz be