Józsa történelme

Ez egy +1 ikon, amit megnyomva az adott találatot ajánlhatjátok barátaitok, ismerőseitek, és az egész világ számára. Szerző ©Copyright A szerzői jogokkal kapcsolatban.


A FORRADALOM UTÁNI ÉVEK ÉS A RENDSZERVÁLTÁS (1956-1996)

A községi tanács 1957. február 12-én tartotta meg első testületi ülését, amelyen 31 tanácstag és 30 vendég vett részt. Felsőbb szervek “tanácsára” a jelenlévők elítélték az október végi eseményeket és vállalták a lakosság körében végzendő “felvilágosító” munkát.
A tanács hatékony gazdasági szervező munkája eredményeként a falu építése a forradalom előttinél sokkal nagyobb lendülettel folyt. A 60-as és 70-es években a régi nádfedeles házak helyén 2-3 szobás korszerű lakóházak épültek, a legtöbb utcába bevezették a villanyt, majd a vizet. Sok kilométer hosszú járda készült. Alsójózsán nyilvános telefonállomást és orvosi rendelőt építettek. 1962 óta Debrecen és Józsa között autóbusz-közlekedés van. 1963-ban elkészült a községi könyvtár, 1967-ben pedig megnyílt az öregek napközi otthona. Egy évvel később a Krajcáros kapunál ifjúsági tábor létesült, a 35-ös országút mentén elkészült a sétány.
A Január 1. Mezőgazdasági Termelőszövetkezet a Hartsteinkert szomszédságában 100 hold területű kertészetet alakított ki, ahol a fiatalabb korosztály tagjai, különösen a nők, állandó munkalehetőséget találtak. A szövetkezet vagyona és a tagok jövedelme ez időtől kezdve jelentős mértékben növekedett.
Fontos esemény volt a település életében, hogy a község lakosságának a kérésére a kormány határozatának alapján 1971. január l-jén Józsát nagyközséggé nyilvánították. 1972-ben - a Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Közleményei 12. kiadványaként Szűcs Ernő szerkesztésében - megjelent a település történetét összefoglaló első önálló kötet: JÓZSA NAGYKÖZSÉG 100 ÉVE -1872-1972.

Tovább…

A hozzaszolashoz

Regisztralj vagy jelentkezz be