Archive for március, 2008

Tanórán kívüli tevékenységek az 1980-90-es

BeküldveHírek ekkor március 3rd, 2008

Irodalom
A helyi versenyeken való részvétel mellett pedagógusaink ösztönzik tanulóinkat a városi-megyei versenyeken való részvételre. 1993-ban a Megyei Pedagógiai Intézet mesepályázatára 20 alsótagozatos gyerek küldte el meséjét. Ketten díjazottak lettek: Szolnoki Imre és Varga Levente.
Tehetséges szavalóink - Horváth Katalin és Czégény Melinda - több alkalommal eredményesen vettek részt városi versmondó versenyen. Bancsi Etelka pedig városi prózamondó versenyen szerepelt szépen.
A településünkön idősek részére szervezett rendezvényeken - Idősek Napja, Idősek Karácsonya, Nyugdíjasok Farsangja - szívesen szerepelnek tanítványaink irodalmi kulturális műsorral tanítónőik és magyar szakos tanáraik vezetésével.
Lehetőséget teremtünk a tantervi anyagon túli kitekintésre a Közösségi Ház anyagi segítségével. Rendhagyó órák tartására hívjuk Kun Jánost és Salga Attilát.
Pedagógusaink színházi előadásra a fővárosba is elviszik tanítványaikat. Tanulóink egy része már 3-4. osztályos korában láthatta az Országházat belülről is. Irodalmi kirándulás alkalmával megtekinthették Kölcsey Ferenc és Móricz Zsigmond életével és munkásságával kapcsolatos emlékhelyeket.

Tovább…

Az iskola pedagógusai az 1950-60-as években

BeküldveHírek ekkor március 2nd, 2008
Név Szolgálati idő kezdete: Alsójózsán kezdett:
Szendrei Béla 1932 1952
Szabó Imre 1949 1950
Csatáry Dezső 1940 1948
Dr. Wittman Ádám 1939 1949
Szabó Imréné 1952 1952
Sándor Imre 1910 1910
Sándor Imréné 1925 1925
Balla Ernőné 1940 1950
Deák Katalin 1949 1952
Molnár Gabriella 1953 1953
Dr. Cseterás Simonné 1953 1953
Domokos Karola 1953 1953

Tovább…

Az iskola pedagógusai az 1970-90-es években

BeküldveHírek ekkor március 2nd, 2008
Név: Szolgálati idő kezdete: Szolgálati idő vége:
Adomán Júlia 1974.08.26. 1976.08.31.
AlföldiEmese 1976.08.25. 1978.07.31.
Bácsi Gáborné 1980.08.15 1983.09.27.
Balogh Györgyné 1960.08.01. 1976.11.30.
Balogh László 1972.08.01. 1995.12.27.
Bereczki Lászlóné 1982.08.16. 1986.01.12.
Bocsi Józsefné 1966.08.01. 1984.07.27.
Csóka Imréné 1967.08.01. 1983.12.31.
Dobiné Török Éva 1992.08.25. 1995.05.30.
Domokos Karola 1953.09.01. 1980.12.01.
Dr. Molnárné Szabó Anikó 1990.08.31. 1995.06.30.
Dr. steif Lászlóné 1973.08.01. 1985.12.31.
Farkas Rozália 1958.08.01. 1983.12.31.
Fehér Ida 1980.08.16. 1988.08.15.
Harsányi Ernőné 1966.08.01. 1992.08.05.
Kiss Csaba 1988.08.29. 1991.08.15.
Kissné Tácsik Mariann 1988.08.15. 1991.08.15.
Kovács Ferencné 1960.09.01. 1977.12.31.
Kovács Jánosné 1972.08.01. 1986.08.15.
Kurucz Anita 1994.08.25. 1995.05.30.
Nagy Enikő 1984.08.15. 1992.01.31.
Nagy Miklós 1954.08.01. 1976.08.31.
Nagy Miklósné 1954.08.01. 1976.08.25.
Pál Mihály 1972.08.15. 1980.02.18.
Papp Zoltánné 1972.08.01. 1976.08.31.
Pocsiné Kovács Andrea 1987.08.16. 1988.08.15.
Polgár Józsefné 1976.08.25. 1990.09.30.
Rácz Róza 1967.09.01. 1980.10.04.
Seresné Barta Ibolya 1979.09.11. 1987.08.15.
Steif Klára 1975.09.01. 1984.08.15.
Székely Pálné 1958.08.01. 1988.09.17.
Szendrei Istvánné 1973.08.01. 1980.08.15.
Szulovszki Ágota 1975.02.01. 1980.08.20.
Tóth István 1976.09.01. 1995.03.12.
Tóth Istvánné 1968.08.01. 1991.11.04.
Tóthné Gál Márta 1984.08.15. 1991.07.31.
Virág Zoltánné 1965.01.01. 1993.01.20.

Az iskola pedagógusai 1995-ben

BeküldveHírek ekkor március 2nd, 2008
Név: Szolgálati idő kezdete az iskolában
Burainé Bencze Éva 1986. 08.16.
Csányiné Varga Ildikó 1984. 08.16.
Csirmaz György 1980. 08. 01.
Dalmi Ilona 1974. 08.16.
Danku Attila 1981.10.12.
Dobiné Varga Zsuzsa 1981. 08.16.
Dobolán Gyuláné 1992. 08. 24.
Duffekné Fekete Ildikó 1990. 08. 01.
Elek Éva 1987. 08.16.
Elek Sándor 1978. 08.16.
Erdélyi Vilma 1988. 08.16.
Gál Erzsébet 1990.08.15.
Guba Imréné 1967. 08.16.
Hajdúné Tiliczky Márta 1986. 08.16.
Hornyákné Sőrés Judit 1995. 08.15.
Kiss Zsuzsanna 1995.09.01.
Kissné Bakati Zsuzsa 1992. 08. 24.
Kozmáné Czeglédi Ildikó 1992. 08.24.
Kunkli Róza 1978. 08.15.
Nagy Attiláné 1990. 08.23.
Nagy Gyöngyi 1991. 08.16.
Nagy Lászlóné 1984. 08.16.
Nagyné Igli Mária 1976. 09. 06.
Orosz Enikő 1993. 08. 23.
Őri Józsefné 1987.08.27.
Pohubiné Zádor Katalin 1985. 08.16.
Soltészné Bácsi Ágnes 1983. 08.16.
Szolnokiné Tóth Katalin 1985. 08.16.
Szőllősi Judit 1990.08.26.
Terna Péterné 1982.08.01.
Tölgyesi Klára 1992.08.24.
Trefán Gáborné 1987. 08.17.
Virág Zoltán 1980. 08.15.
Virágné Török Erzsébet 1978. 08. 01.

Új iskolák

BeküldveHírek ekkor március 1st, 2008

OKTATÁSI HETILAP ÁRA 31 FT XLVIII. ÉVFOLYAM 35. SZÁM 1992. NOVEMBER 6.

Új iskolák

Olvastam a Köznevelés 1992. szeptember 18-án megjelent számában, hogy szívesen hallanának iskolabővítésről, felújításról, új tornaterem építéséről.
Örömmel tájékoztatom a szerkesztőséget a következőkről: iskolánk nagyon szép, új tornatermet vehetett birtokba. Az építéshez 6 millió forint központi s 9 millió forint önkormányzati támogatást kaptunk a debreceni önkormányzattól. Az új tornaterem átadásáig -évekig, sőt évtizedekig - egy 56 négyzetméteres, 1936-ban készült tanteremben voltunk kénytelenek a testnevelési órákat tartani. Az épületről, s annak “kihasználásáról” küldök néhány fényképet.
Ahogy látható a képeken, most már méltó helyen tarthatja edzéseit a több éve működő karate szakosztály, a néptánc csoportunk, a lányok kedvelt aerobik sportköre is. Természetesen egyéb összejöveteleket is tartunk itt. (Évnyitó, évzáró, ballagás, kulturális bemutató.) Szeptember 1-től a heti 3 testnevelésórát négyre növeltük, s a több csoportban működő diák sportkör foglalkozásaival mindennap mozoghatnak, sportolhatnak tanulóink.
Ha a közeli években néhány tanteremmel is bővíthetnénk iskolánkat, teljes lenne az elégedettségünk, ugyanis a terveinkben szereplő informatikai oktatás, a művészeti nevelés, a hely történeti oktatás érdekében létrehozandó múzeumi szoba fejlesztést is igényel.

DALMI ILONA igazgató, Debrecen

Egy tanulóra olykor fél négyzetméter jut

BeküldveHírek ekkor március 1st, 2008

Nehéz körülmények az alsójózsai iskolában: pincébe szorul a technikaóra

Salga Attila

Debrecen-Józsa (HBN) - Megszokásból az 1955-ben átadott alsójózsai általános iskolát még most is újnak nevezik így különböztetik meg az 1928-ban létesült régi épülettől, amelyben három tanterem, egy szolgálati lakásból kialakított kis osztály és a menza kapott helyet Az új iskolában tizenegy, egy másik épületben még egy tanteremben folyik az oktatás.

- Gondolom, 315 tanulóra 16 tanterem ugyan nem túl sok, de átlagosan, mondjuk, 26 diákot számolva egy osztályban, elegendőnek tűnik

Dalmi Ilona igazgató és helyettese, Danku Attila nem ért egyet.

D.I: - Az új iskolát 1967-ben úgy “bővítették” két szükségtanteremmel, hogy a gyerekek életteréből, a földszinti folyosóból vettek el 70 négyzetmétert. Azóta a tantermek ajtaja kifelé, az alig több mint 1 méter széles “közlekedőre” nyílik. Külön épületben, a volt tornateremben is tanítunk, ahol még WC sincs. A technikaórákat a pincében tartjuk. Az ottani körülményekre jellemző, hogy a tisztiorvosi szolgálattól minden évben külön engedélyt kell kérni. Ha a 16-20 négyzetméteres osztálytermekben tízen-tizenhatan zsúfolódnak, a lélegzetvétel is nehéz. A könyvtárunkat különálló, egykori szolgálati lakásban kellett elhelyeznünk.

Tovább…

Úttörőélet az 1950-es években

BeküldveHírek ekkor március 1st, 2008

Nagyon szép. mozgalmas, eseményekkel teli úttörőévek voltak ezek az évek.
Mi, akkori úttörők, nagyon lelkesen és odaadóan végeztük közösségi munkánkat. Megemlítenék néhány olyan eseményt, feladatot, akkori szo kást, hátha a mostani úttörőcsapat alkalmasnak találja arra, hogy felújítsa és alkalmazza.
Mi egészen önállóan tartottuk a raj és az őrsi foglalkozásainkat. A rajvezető minden feladatot, problémát megbeszélt az őrsvezetőkkel és közösen határoztak.
Reggelenként, a tanítás előtt zászlófelvonás volt, ahol a rajvezetők jelentették a létszámot, aztán az arra érdemes pajtás vonta fel a zászlót a rajvezetők, a csapattanácselnök és a csapatvezető tisztelgése mellett.
Én is sokat felvontam a zászlót a sportban elért eredményeimért, de sok más mindenért is ki lehetett ezt érdemelni. Ez nagy dicsőség volt, hisz az egész csapat előtt történt.
Nagyon mozgalmas kulturális élet folyt az úttörőcsapaton belül (tánccsoport, színdarabok, rendszeres előadások).
Minden évben nagy esemény volt a tornavizsgára való felkészülés, ami igen színvonalas volt, aztán a közös kirándulások, játékok.
Én személy szerint nagyon büszke vagyok arra, hogy az 1955-56-os tanévben ebbe a szép új iskolába járhattam és mi akkori 8. osztályosok közreműködtünk és résztvettünk ennek az iskolának az avatásán.
Az iskola avatása nagyon szép és komoly ünnepség volt, melyen a felejthetetlen Sándor Imre tanító bácsi is részt vett.
Akkori kitüntetett úttörők:
Balázs Juliánna (Csillebércen volt táborban és vörösselyem nyakkendőt kapott)
Asztalos Magda (az Országházba vitte a Béke hálazászlót)
A sportban élen járók:
Pete Jolán futás
Szendrei György magasugrás
Király István súlylökés
Józsa, 1976. március

Pete Jolán (Nagy Józsefné)