Bevezetés

1996-ban volt ezer esztendeje annak, hogy Pannonhalmán megnyilt az első szerzetesiskola, s
ezzel - a honfoglalás utan alig száz évvel - kezdetét vette hazánkban a szervezett iskolai
oktatás.
135 évvel ezelött nyitotta meg kapuit az első felsőjózsai iskola. Hivatalosan innen számitjuk a felsőjózsai oktatas kezdetét.
A kettős évforduló alkalmat ad arra, hogy visszatekintsünk: mi történt ez alatt a 135 év
alatt a felsőjózsai iskolában, honnan hova jutott? Pontosabban: az iskola történetének 1860-
1991 közötti szakaszát tekintem at. Az utolsó négy év történetét Bényei Sandor, az iskola
jelenlegi igazgatója mutatja be.
Abból a meggondolásból kiindulva, hogy az iskola élete es a település lakóinak a sorsa
egymástál elválaszthatatlanok, a körülmények jobb megértése érdekében helyenkent - úgy vélem - erröl is kötelességem némi tajekortatást adni.
Munkámban felbecsülhetetlen segitséget nyújtott dr. Lévai Bela, akinek ezúton köszönöm meg
baráti tamogatását. Ugyancsak köszönetet mondok Szécsi András reformatus lelkipásztornak,
akinek a Református Kollégium Levéltárában gyűjtött adatait használtam fel, továbba Janka
Jánosné és Janka Zoltanné nyugdijas kolléganőknek, valamint Tóth Istvan nyugdijasnak, az
egykori segédjegyzönek irásomat segitO visszaemlékezéseikért, végül Kovácsné Matolcsi Ilona
kolléganőnek, aki precízen gyűjtött adataival segített nekem.