Az 1927-ben épített iskola további sorsa

Az 1970-es évekre az Alsójózsai (korábbi nevén Béke) utcai épületünk igen elhasználódott, megkopott,.folyamatos karbantartására a Józsa Nagyközségi Tanácsnak nem volt meg az anyagi fedezete, lehetősége.

A kisméretű tálalókonyha nem felelt meg a megnövekedett létszámú napközis csoportok kiszolgálására. A gyerekek ugyanabban a teremben ebédeltek, ahol tanultak, a termek délelőtt is, délután is foglaltak voltak. Zsúfoltak voltak a termek. A melléképület állapotát - ahol a WC is volt - a KÖJÁL mindig kifogásolta. Jogosan.

Az épület fokozatos rendbehozatalára Józsa Debrecen városhoz csatolásával kerülhetett sor. A segítségnyújtásban jelentős szerepe volt dr. Tar Károly akkori művelődési osztály vezetőnek.
Az Alsójózsai utcán történt szilárd burkolatú út építése sajnos “hátrányosan érintett” bennünket. A csapadékvíz elvezetését az útépítéssel egyidőben nem oldották meg. Ezért az út megépítésével - egy kiadós zápor után - több hektár területről az iskolaudvarra folyt a csapadékvíz. Évekig nagyon sokat szenvedtünk emiatt! Az épület s környékének elhanyagoltságát ez a probléma még tovább fokozta!
Nagyon sok levél megírása, számtalan fórumon való felvetés után végre 1990. novemberében hozzákezdtek a munkához, s 1991. június 10-én megtörtént a csapadékvíz elvezető rendszer műszaki átadása.

A mi problémánk megoldódott. Ugyanis a kiépített aknába befolyt csapadékvizet az automatikus üzemelésű szivattyúk föld alatti vezetéken kivezetik az erdőbe.
Az erdő szélén lakók kifogásolták a probléma ilyen módon való megoldását. Elterjedt az a téves hír, hogy az iskola a szennyvizét vezeti az erdőbe. Sokan ezt a vizes területet -sajnos, nemcsak ezt! - szemétlerakóhelynek használták. Elhullt állatokat is hordtak ide. Azóta a fákat is kivágták erről az erdőrészről.

Valószínű, hogy az erdő szélén lakóknak is igazuk van. A műszaki szakembereknek olyan megoldást kellett volna találni, hogy az senkire nézve ne járjon kellemetlen következményekkel.
1983-ban az épület tetőszerkezetét sikerült felújítani városi segítséggel, s a külső tatarozást is elvégezték.

Ugyanennek az évnek nyarán a volt úttörő tábor területéről a játékokat behoztuk az iskolaudvarra és itt állítottuk fel a MÁV Hegesztőtelep dolgozóinak segítségével. A munkában részt vettek: Gargya András, Jóga Sándor, Hegedűs Árpád, Czégény József, Pataki Mihály és Puzsár József brigádtagok, Nagy János, Hegedűs István, Simon Antal, Fábián Béla szülők, Tóth István igazgató és Virág Zoltánné napközis nevelő.

1984-ben kaptunk 200 000 forintot vizesblokk építésére. A pénzt csak anyagvásárlására fordíthattuk, munkabért, szállítási költséget nem fizethettünk belőle. Hívó szavunkra a szülők most is hajlandók voltak segíteni, hogy gyermekeik jobb körülmények közé kerüljenek.
A vizesblokkot Kernya Pál tervezte. A kőműves munkában Kovács József és Szoboszlai István járt élen.
A tetőt Rajnoha József készítette. Az építőanyag szállítását Tóth József vállalta. A vizet Arany Imre, a villanyt Abai István szerelte. Az asztalos munkát Kiss Bertalan végezte. A hidegburkolást a Hajdú Megyei Építőipari Vállalat brigádja csinálta meg. A festést Ambrus Gábor vállalta.

Melegítőkonyha kialakítása 1987-ben

Előzmények: a napközi otthon tálaló-melegítőkonyhája helyszűke miatt régóta gondot jelentett az iskolának. Dr. Tar Károly művelődési osztályvezetőtől ígéretet kaptunk, ha a szolgálati lakás megüresedik, kialakíthatunk egy korszerű melegítőkonyhát. Erre 1987-ben került sor. Az 1986-87-es tanév tavaszi szünetében már elkezdődött a tervezés. Ipolyi Gyula műszaki ellenőr megtekintette a szolgálati lakást s a lehetséges átalakításokat megbeszéltük.

Az építési tervdokumentációt Bőr István tervező üzemmérnök készítette el.
1987. július 30-án megkaptuk a Debrecen Megyei Városi Tanács VB. Hivatal Műszaki Osztályának engedélyét a bővítésre 36.563/1987. sz. alatt.

A munka már korábban elkezdődött: közvetlenül a tanév befejezése után.
A kőműves munkát Mizsák József végezte. A kőműves munkához szükséges anyag a munkabérrel együtt 365926 Ft-ba került. A központi fűtést Pósán János, a Debreceni Általános Szolgáltató Ipari Szövetkezet dolgozója készítette. A központi fűtés 94732 Ft-ba került. A vízszerelést Arany Imrével vállaltattuk fel. Bekerülési költsége: 143861 Ft. A festést Nagy János nevű festő végezte 90308 Ft értékben. Az asztalos munka értéke: 129657 Ft. A műanyagpadlót Csuka István ragasztotta le, ez 28820 Ft-ba került. Hűtőt 9600 Ft-ért, villanytűzhelyet 30892 Ft-ért, melegítőzsámolyokat 14022 Ft-ért, mosogatót 39600 Ft-ért tudtunk venni. A konyhaszekrényt Pete Lászlóné konyhai dolgozóval vettük meg. Az edényszárítót Tóth Mihály készítette el társadalmi munkában.
A munka végén külön gondot jelentett az ablakok beüvegezése: ugyanis nem lehetett üveget kapni. Ebben a Hajdú megyei Állami Építőipari Vállalat dolgozója, Herczeg Gábor segített.
A melegítőkonyha átalakítás összes költsége 1200000 Ft lett.

A következő helyiségeket kaptuk az átalakítás során (négyzetméterekben):

szélfogó 3,8 raktár 5,51 előtér 22,90 étterem 76,54 tálaló 10,35
fehér mosogató 4,80 WC előtér 0,90 konyha 21,15 tak. szertár 0,44
előtér 3,80 öltöző 4,40 szélfogó 2,70 mosléktároló 0,50 WC 1,04
előtér 2,60 foglalk 36,40 raktár 6,75

1987. október 19-én a melegítőkonyha átadásához a közegészségügyi hozzájárulást dr. Pongor Ilona főorvosnő megadta.

A vizesblokk és a tálalókonyha elkészülte után az udvarrendezés következett.
Nem oktatási-nevelési intézményhez méltó volt az iskola udvara. Rendezetlen, poros volt, állatok elhelyezésére szolgáló ólak is csúfították.

A melléképület rendbetételét Szoboszlai István kezdte el (tetőjavítás, kőműves munka), majd a Sári házaspár folytatta.

Az elöregedett akácfák kivágását - amit már 1983-ban el kellett kezdeni - folytatni voltunk kénytelenek az 1980-as éves végén.
Mára már a helyükbe telepített fiatal juhar fák is szép koronát növesztettek s szép látványt nyújt az udvar egy részén lévő park is.
A gondosan művelt zöld terület, de a szilárd burkolattal ellátott udvarrész is Sári Istvánné és Sári István lelkiismeretes munkáját dicséri. Az udvari játékok, kerítés festésébe, az épület meszelésébe nyáron a konyhai dolgozók is besegítenek: Boros Gyuláné, Vígh Károlyné és Arany Jánosné. (Sajnos, az iskola előtt várakozó autóbuszt kikerülő járművek esős időben sárral becsapkodják a falat!)
1990. nyarán telefont kaptunk ebbe az épületünkbe is. Ezen a nyáron alakítottunk ki nevelői szobát.
Az épület gondos karbantartásáért nemegyszer elismerést kaptunk a Debreceni Önkormányzat illetékes vezetőitől.