A II. világháború józsai áldozatai /I./

Abai János, Józsa, 1914. A szovjet hadszíntéren halt meg.
Bagdács István. A felesége Szabó Eszter. Földműves. A szovjet hadszíntéren halt meg.
Bagdács József, Józsa, 1916. Édesanyja Diószegi Juliánna. Gyermekei: Mihály, Árpád. Öccse: Bagdács Ferenc. Felesége Piroska. 1944-ben a lakásán ölték meg a Csúcsban. A Monostori-erdő szélén temették el, “a mostani Csúcsba vezető út rajta jár keresztül.”
Bagdács Sándor, Józsa, 1908. Édesanyja Diószegi Juliánna. Felesége Tar Juliánna. Gyermekei: Sándor, Juliánna, Miklós. Földműves volt. 1944-ben eltűnt a szovjet fronton.
Bencze János. Meszes-tanya. 1945 februárjában halt meg szovjet hadifogságban, Ogyesszában.
Braun boltos.
Burai Sándor. Volt lakóhelye: Elek u. 108.
Dalmi János. Józsa,1920. Nőtlen. Édesanyja Szász Eszter. 1942-ben Voronyezsben esett el.
Csíkos /Szalai/ János. Nőtlen. A szovjet hadszíntéren hunyt el.
Dávid József.1919. Édesanyja Szolnoki Juliánna. Erdész volt, nőtlen. A Monostori-erdő mellett, a Dávid-tanyán halt meg a bombázáskor.
Füzesi István. Józsa, 1911. Édesanyja Sallai Zsuzsanna. A fia Füzesi István. Földműves volt. 1942-ben esett el a Dnyeper folyónál.
Györfi István. Felsőjózsai lakos. 1945-ben halt meg szovjet hadifogságban, Ogyesszában.
Jónás István. Józsa, 1918. Édesanyja Erdős Juliánna. Napszámos volt, nőtlen. 1944-ben Oroszországban halt meg.
Jónás Sándor. Józsa, 1913. Édesanyja Csontos Zsófia. Felesége Németi Eszter. Gyermekei Sándor, János és Eszter. Napszámos volt. A Rózsa u. 180. sz. alatti lakott. 1944-ben Oroszországban halt meg.
Kajtor László hadnagy. 1911. ápr. 17. Édesanyja Molnár Zsuzsánna. Volt lakhelye: Elek u. 58. Tanító volt. 1944. augusztus 5-én esett el a Szovjetunióban, Tatarovban.
Kállai Sándor, Józsa, 1927. Édesanyja Sári Etelka. Fölműves. Józsa és Böszörmény között halt meg 1944. okt. 19-én.
Kiss István, 1921. Édesanyja Tóth Erzsébet. Volt lakhelye: Elek u. 22. 1942-ben a Don menti harcokban esett el, ismeretlen helyen.
Kiss János, 1912. Édesanyja Simon Erzsébet. A felesége Arany Juliánna. Gyermekei: Juliánna és Béla. Földműves volt. 1944-ben a fronton esett el, a Szovjetunióban.
Kónya Imre, Józsa, 1922.ápr.27. Édesanyja Jónás Margit. Nőtlen. A Szovjetunióban halt meg.
Kövér Imre, Józsa, 1909. március 20. Édesanyja Szabó Eszter. Felesége Tokaji Anna. Fia Kövér Imre. Földmunkás. 1944-ben Romániában halt meg egy vasúti vagonban.
Lajter Imre. Édesanyja neve Nagy Mária. Nőtlen. Testvére Lajter Béla, Elek u. 71. szám.
Lupó László. Balmazújvároson született. Édesanyja Kovács Juliánna. Felesége Szabó Mária. Gyermekei László és Mária / Molnár Imréné/. Mezőőr volt, a józsai nagyközségi tanácsnál dolgozott. Hadifogságba hurcolták /1944-47/, Szibériában dolgozott réz- és ólombányában. 1983. febr. 2-án halt meg, a józsai új temetőben temették el.
Mező Antalt és három legényfiát bellegelői tanyájukon az oroszok agyonlőtték.
Mező Gábor. Józsa, 1922. Nőtlen. A szovjet hadszíntéren halt meg.
Molnár István, Józsa,1912. A szovjet hadszíntéren halt meg.
Nagy József. 1909. Édesanyja Nagy Teréz. Felesége Kovács Mariska. Gyermekei József, Erzsébet, Mária. Földműves volt, gazdaságokban, grófi birtokokon dolgozott. 1944-ben a fronton halt meg.
B. Nagy József. Debrecen, 1914. Édesanyja Erdős Mária. Felesége Bálint Róza. Gyermekei Erzsébet, Sándor. Földműves volt. Az utolsó levél 1944-ben érkezett tőle. Szibériában halt meg 1944-ben.
Németi Sándor nénit az oroszok egy sorozatlövéssel végezték ki Nagyszentgyörgy utcai házában.
Papp István. Józsa, 1920. Édesanyja Szabó Róza. Mezőgazdasági dolgozó. Vát község határában halt meg 1945. március 28-án. Vát temetőjében nyugszik.
Pataki Lajos. Józsa, 1921. Nőtlen. Földműves. A Szovjetunióban halt meg.
Porczió Sándor. Józsa, 1914. május 17. Édesanyja Harangozó Róza. Felesége Füzesi Piroska. Kisgazdálkodó volt.
Radácsi Ferenc. Felsőjózsa. Szovjet hadifogságban halt meg, Ogyesszában, 1945 februárjában.
Sajtos Sándor. Józsa, 1918. Felesége Oláh Mária. 1944- áprilisában halt meg a szovjet hadszíntéren.
Sári Gábor. Józsa. Édesanyja Zöld Juliánna. Nőtlen. Földműves. A szovjet hadszíntéren halt meg.
Simon Mihály. Derecske, 1909. Talán a Don-kanyarban halt meg 1943-ban.
Sípos Mihály. Józsa, 1921. A szovjet hadszíntéren halt meg.
Svarc nénit deportálták.
Szabó Mihály. Józsa, 1910. Édesanyja Nagy Juliánna. Felesége Mező Katalin. Leánya Szabó Aranka. Földműves volt, a pallagi Bleier-tanyán dolgozott. 1944-ben a szovjet hadszíntéren halt meg Mukovicánál.
Szalóki Benjámin. Józsa, 1914. A szovjet hadszíntéren halt meg.
Szele Lajos. Felesége Nagy Róza. A szovjet hadszíntéren halt meg.
Tolvaj Balázs. Börvely, 1880. Édesanyja Pongor Sára. Felesége Szabó Róza. Gyermekei: Sándor, Margit, Rozália, Gyula. Foglalkozása: MÁV-jegykiadó. Bombatámadás során halt meg a Templom és az Óiskola utcai közötti fűaljon; a bunker betemette. Az alsójózsai régi temetőben temették el.
Tóth János. Ogyesszában halt meg, szovjet hadifogságban, 1945-ben.
Varga János. Józsa, 1921. Édesanyja Nagy Erzsébet. Nőtlen. Földműves. 1944-ben halt meg a Szovjetunióban.
Vass János. Balmazújváros, 1920. okt. 14. Édesanyja Porczió Mária. Felesége Ecsedi Erzsébet. Leánya Erzsébet. Földműves volt, Nagyhegyesen dolgozott szerződéses munkásként. 1944. június 24-én a Szovjetunióban esett el, haláláról hivatalos értesítés érkezett.

Balogh Antal
Nádas Gyula
Balogh Mihály
Papp György
Ferenczi József
Soltész István
Gerőcz Lajos
Szálkai Demeter
Hatházi Sándor
Szűcs Róza
Hímer Gyula
Tóth József
Juhász Mihály
Török Imre
Juricskó József
Varga István
Jurácsik …
Varga Lajos
Kalmár István
Végh József
Katona István

Korpás Antal

Molnár Imre

Molnár János