Költségvetés a rendszerváltás éveiben

Az 1987-88-as tanév az első nehéz gazdasági év. 20 %-kal csökken az iskolák karbantartására fordítható összeg.
1987. szeptember 1-től, a tálalókonyha átadásával egy időben, az Alsójózsai utca 8. szám alatti épületünkbe is kaptunk egy fűtő-karbantartói állást. Az állásra Szoboszlai Istvánt alkalmaztuk.
Társadalmi munka végzésére ebben az évben kaptunk 50000 Ft-ot.(Ez azt jelenti, hogy csak anyagot vásárolhattunk a pénzből, munkabért nem fizethettünk belőle.) Az 50000 Ft-ból kéményépítéshez és csempézéshez szükséges anyagot vásároltunk. Az épület egy részében kiépített etázsfűtéshez az új kéményt Szoboszlai István építette és a melléképület rendbehozatalát is ő kezdte el, majd Sári István folytatta.
A Szülői Munkaközösség segítségével festettünk ki egy tantermet és az előteret. A tálalókonyha meszelését 1988 óta a konyhai dolgozók végzik.
A második nehéz gazdasági év az 1988-89-es tanév. A jelentős infláció ellenére az iskolák karbantartására fordítható költségvetése csökkent. A legfontosabbnak ítélt munkákat tudtuk elvégeztetni:
A pincében a világítás korszerűsítését. (Az egy műszakos tanításra való átállás óta a
pincében tartjuk a technika órákat a téli időszakban.)
Iskolabútorokat vásároltunk 50 %-os áron.
Festettünk egy-két tanteremben.
Az Alsójózsai utcai épületünk rendbehozatalát folytattuk. Homokot, sódert Kállai Miklós szülő társadalmi munkában szállított. Vállalt 1 heti asztalos társadalmi munkát Báthori Sándor is.
Társadalmi munkában készült el a Józsakert utcai épületünk kerítése és járdája is a következő szülők közreműködésével: Hercz Vilmos, Bíró József, Hegedűs Árpád, Dalmi Sándor, Demeter Miklós, Nagy János és Mihály Imre. A napköziotthon udvarán a járdalapok szállításában Kársai Sándor, Varga Sándor és Varga Sándorné segítettek.
A szűkös évek közepette 1991 tavaszán nagy öröm ért bennünket, amikor is megtudtuk, hogy a nagyon sokszor elmondott és leírt kérésünk teljesedik végre: kapunk tornatermet.
A tanév befejezése után közvetlenül hozzá is kezdtek az építkezéshez, s december 20-án megtörtént az ünnepélyes átadás is. Az új tornatermet Takács László, a Debreceni Önkormányzat oktatási csoportvezetője adta át.
Az új beruházáshoz szükséges anyagiakat részben a Debreceni Önkormányzat biztosította, 6 millió forintot pedig központi forrásból kaptunk. Az új létesítmény elkészültében nagy szerepe volt Kónya Tamásnénak, a Beruházási és Üzemeltetési Iroda főtanácsosának.
1991. december 20-a jelentős dátumként kerül iskolánk történetébe - hisz az 1955. októberében átadott, az idősebbek által még mindig “új iskolának” nevezett épületünk az utóbbi években, évtizedekben nem dicsekedhetett hasonló fejlesztéssel.
Az új épület átadása nagy esemény volt a település életében is, hisz egy impozáns objektummal gyarapodott Józsa is, s nagy örömükre szolgál az itt lakóknak, hogy gyermekeik, unokáik nevelését jobb körülmények között tudhatják.
Dalmi Ilona iskolaigazgató nagy felelősséggel átvette az új létesítményt Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala képviselőitől s megígérte, hogy a tornaterem már a közeli napoktól a gyerekek és a felnőtt lakosság egészséges életmódját fogja szolgálni.
A délelőtt 9 órakor kezdődő ünnepélyes átadást délután 5 óráig tartó műsor, illetve játék, sportolás követte.
Vendégek voltak: Kónya Tamásné, Miklósvölgyi Miklósné és Takács László a Polgármesteri Hivatal dolgozói, dr. Tógyer László képviselő, Papp Géza intézményvezető, Bolgár László művezető és Kóczé Barna építésvezető
Gyerekrésztvevők: 150 alsótagozatos és 50 felsőtagozatos tanuló.
Nagyon szép volt a műsor s a gyerekek nagyon fegyelmezettek voltak.
Délutántól kezdve sűrű. nagy pelyhekben esett a hó. Régen volt ilyen sok hó!
Az első beszerzésre kaptunk 320000 Ft-ot, de az elköltésére csak 1 nap állt rendelkezésünkre, mert már évvége volt. így csak 256000 Ft-ot használtunk fel. Enyedi József, a Beruházási Iroda dolgozója ígéretet tett, hogy januárban kapunk még 100000 Ft-ot, de ebből már nem lett semmi.
1992. január 1-től a tornaterem fűtésére és karbantartására kaptunk egy fűtő­karbantartói álláskeretet 12000 Ft-tal és egy takarítói állást 9200 Ft-tal.
Az új tornaterem birtokbavételével a régi tornaszobát tanteremmé alakítottuk 1992-ben, így az ebédlőben meg tudtuk szüntetni a tanítást.
1992 nyarán “nagy festést” tudtunk végeztetni. Sikerült 7 tantermet és a folyosókat újjávarázsolni.
1993-ban etázsfűtést szereltettünk a volt tornaszobába.
A nehéz gazdasági évek miatt minden pályázati lehetőséget megragadtunk, hogy valamelyest pótoljuk a költségvetésünket.
Jelentős segítség az iskolai munkához is a Józsa-Szentgyörgy Kör pályázat útján kapott számítógépe, valamint a fénymásológépe. (Még akkor is, ha csak felújítottat tudtunk venni.)
Pályázati pénzből vásároltuk a tűzzománckészítéshez szükséges égetőkemencét is.
Jelentős a könyvtári állomány gyarapítása szempontjából a 60000 Ft értékben szintén pályázat útján kapott csodálatos könyvek, valamint a magyar és történelem tantárgyak tanításában felhasználható - 27000 Ft értékű - videofilmek.
1995. nyara. Valamelyest szépít a 40 éves iskolánk külső képén a már nagyon esedékes ablakok festése.
A külső tatarozás - pénz hiányában - nem sikerült a 40. születésnapra.