Néhány szó az úttörőcsapatról

Semmiképpen nem az úttörőcsapat történetét akarom megírni, de az úttörőszervezet tevékenysége elválaszthatatlan volt az iskolai nevelő-oktató munkától, olyannyira, hogy a szakköri tevékenység gazdája hivatalosan az úttörőcsapat volt. Márpedig enélkül nagyon foghíjas lenne az iskola történetéről szóló kis írásom.

A felsőjózsai iskolában 1949-ben alakult meg az úttörőcsapat. Megalakulásakor Petőfi Sándor nevét vette fel, közel 10 év múlva nevet változtatott: a szűkebb pátria poétája, Csokonai Vitéz Mihály lett az újabb névadó.

A csapat első vezetője Márk Gizella volt. Rajta kívül még a következők töltötték be ezt a tisztséget: Belenszky Gyuláné, Futó Zoltánné, Farkas Lajos, Farkas Lajosné, Dávid Béla, Janóczki József, Kathó Klára, Nagymáté József.

A csapat bevételi forrásaként említettem a tornavizsgák bevételét. Később állandó bevételt jelentett a hulladékgyűjtés, a péksütemény- és tejárusítás, a sajtótermékek (Pajtás, Képes Nyelvmester stb.) árusítása, valamint az előadások (pl. „Ki mit tud?” gálaműsor) bevétele. Ebből támogatta a csapat vezetése a táborozókat, tárgyjutalmat vásárolt a versenyek díjazására, sportszereket, játékokat vett.

A nyári táborozások nagy élményt jelentettek a gyermekek számára. Olyan tájakra jutottak el, ahol más módon meg nem fordultak volna: Makkoshotyka, Cserépváralja, a Vác melletti Pokolsziget, a Dunántúl szép tájai stb., és természetesen, mikor megnyílt, az alsójózsai úttörőtábor. A nyári táborok szervezésében kimagasló eredményt ért el éveken keresztül Farkas Lajosné, valamint Janóczki József, aki különösen a vándortáborok szervezésével gondoskodott a nyári szünidő hasznos és kellemes eltöltéséről. A táborozók szinte az egész Dunántúlt bejárták néhány év leforgása alatt, de ugyanígy az Északi-Középhegységet is. Janóczki József ezenkívül megtanulta a morzejeleket, a rádiózást,és az MHSZ patronálásával rádiós szakkört szervezett. Rádiósai sikerrel szerepeltek a városi és a megyei versenyeken egyaránt, de ami még ennél is többet jelentett számukra: Ausztráliától az Egyesült Államokig kapcsolatokat teremtettek az ottani rádióamatőrökkel. A díszes visszaigazoló lapok egymás után érkeztek az iskola címére éveken keresztül.

A táborozásról szólva feltétlenül meg kell említenem Gáll Gizella kolléganő nevét, aki kisdobosvezető volt, és éveken keresztül nagyon sikeres vándortáborokat, illetve gyalogtúrákat szerezett a dunántúli tájak megismerésére. Sok gyermeknek szerzett maradandó élményt.

Iskolánkban évtizedeken át hagyomány volt az úttörőrajok részvételével megrendezett „Ki mit tud?” szemle, amelyre a téli hónapokban került sor. Az úttörőrajok osztályfőnökük irányításával vagy önállóan készültek fel. A helyi selejtezőt a körzeti bemutató követte, amelyet rendszerint Hajdúviden tartottak meg. Az itteni győztes számok jutottak el a járási bemutatóra. Lelkes készülődés jellemezte ezeket a heteket mind a gyermekek, mind tanáraik részéről. A gyermekek lelkesedése tanáraikat is magával ragadta: közösen izgultak a műsorszám sikeréért. S volt is miért izgulni, mert rendszerint sikeresen szerepeltek úttörőink a körzeti és a járási bemutatókon. Megérdemlik, hogy megemlítsem győztes műsorszámaikat: Janka Jánosné: A halálra táncoltatott lány c. ballada járási győztes, megyei bemutató. Cs. Varga Ferencné: Árnyjátékok. Körzeti győztes. Papp Mihályné: Kitrákotty mese (jelmezben, színpadra feldolgozva.) Körzeti győztes. Udvarhelyi Györgyné harmónikazenekara körzeti győztes. Dávid Béláné: Vietnami műsor. Járási győztes. 1848/49-es szabadságharc emlékműsor. Körzeti győztes. Dávid Béla: Tábortűzi műsor. Járási aranyoklevél. Futó Zoltánné: Jelmezes mesejátékok. Verbunkos. Körzeti győztes. Janka Jánosné: Csongor és Tünde – körzeti győztes – amelyhez a táncbetéteket Dávid Béláné tanította, de külön táncai is díjazottak voltak (Tengerésztánc, Háromugrós, Óratánc, Szalagtánc). Körzeti győztes.
Sportolóink szép teljesítményéről részben már írtam, ők is úttörőszínekben indultak, és szereztek szép eredményeket. Külön meg kell még említenem asztaliteniszező versenyzőinket. Az első sikereket 1965/66-ban az ebesi járási versenyen érték el: Deák József és Kosztyu János I-II. hely. Őket a következő helyezettek követik 1982-ig: Lupó Imre járási I., megyei II. Lupó Sándor járási III. Dávid Béla járási II., megyei III. Dávid Gyula járási I., megyei III. Jeles Ilona járási II. Jeles Tünde járási I., megyei IV. Rácz Márta járási I., megyei I., országos VII. Fülöp László járási III. Mlinarik Dénes járási I., megyei III. Kovács Anikó járási, megyei I. Lakatos Erika járási, megyei II. Lipováczi Gabriella járási, megyei III.

Úttörőink sikerrel szerepeltek az évről évre megrendezett szaktárgyi vetélkedők különböző szintű fordulóin is. Ilyen – eredményesen versenyző – helyezett versenyzőink a következők voltak:

Magyar nyelv: Farkas Judit járási I.

Orosz nyelv: Dávid Gyula járási II. (két éven át), Győri Katalin, Halasi Mihály, Kiss Ibolya, Gábor Éva, Rózsa Ibolya.

Matematika: Balázs László.

Földrajz: Molnár István, Matolcsi Márta.

Fizika: Nagy János járási I., megyei I.

Kémia: Nagy Győző járási I., megyei II.

Az úttörőcsapat 1989-ben – a szülők akaratának megfelelően – működését megszüntette.

Az iskolát elsősorban nem a falai, hanem az eredmények minősítik. Iskolánkból csak az államosítás óta eltelt időben 6 orvos, 14 főiskolán vagy egyetemen tanító tanár, több tucatnyi tanár, tanító, mérnök, országos versenyeken is sikerrel szereplő szakmunkás származott el. Ebben az iskolában tanult annak idején a józsai gyógyszertár vezetője, a közösségi ház vezetője, tantestületünk tagjai közül is hárman itt tanultak annak idején.

Említést kell tennem azokról is, akik országos vagy nemzetközi hírnévre tettek szert az iskola volt tanítványai közül: A nemrég elhunyt Radácsi János nemzetközi hírű salakmotoros volt, Kerek István országos súlyemelő bajnok, Andorkó László ökölvívó junior országos II. helyezett, Abai Mária (Vincze Sándorné) cselgáncs országos junior bajnok, Sáfián István cselgáncs országos helyezett, Rőth Gábor nemzetközi hírű salakmotoros, Vona Zoltán a maratoni távot meghaladó távon nemzetközi hírű futóbajnokságon rendszeresen indul, Halász László színművész, dr. Molnár Gyöngyi meghívottként hatodik éve tanít gyermekgyógyászatot a bostoni orvosi egyetemen. A felsorolás nem teljes, csak azokra terjed ki, akiket a közös emlékezet fel tudott idézni: tehát ha valakit nem említettem meg, abban semmi szándékosság nincs.