Perényi Katalin (1470-71)

Perényi Katalin (1470-71)

Várday Miklósné Perényi Katalin grófnő az 1470-7 l-es telet is monostori udvarházában töltötte. A Kisvárda és tartozékai jövedelmeiről és kiadásairól szóló jegyzetekben több érdekes adalékot találunk az uradalmi központ (Várda) és Bihar megyei tartozéka (Monostor falu) kapcsolatáról.
A terményt minden ősszel az uradalom központjában gyűjtötték össze és jó részét feltehetően ott is értékesítették, ott “tették pénzzé”. Az egyik feljegyzés szerint “eladtak többek között 38 köböl terményt (1 köböl durván számítva 75-100 liternyi lehetett), másfél köblönként 25 forintjával számolva, és az összeget Demeter által Monostorra küldték az úrnőnek.”
Perényi Katalin Monostorra költözése után “a kisvárdai házban 4 [hordónyi?] bor maradt, az elszámolást Demeter írta alá. Kiadás. Az úrnő parancsára [ezt is] hozzá tették az összeghez, melyet aztán, 28 forintot, elküldtek Monostorra.” “Továbbá azoknak a fuvarosoknak, vagyis szekereseknek, akik a szalonnát az úrnő számára Monostorra szállították, adtak 12 forintot.” “Eck Pálnak, hogy elmehessen az úrnőhöz Monostorra, lábbeli vásárlására kiutaltak 1 forint 7 dénárt.” “Abból a terményből, amelyet Várdán tároltak - az úrnő Monostorra történő utazása után - 31 köbölnyi maradt. Ehhez hozzászámítandó a Litkén tárolt 26 köböl gabona is. Ebből tartják fenn a várdai konyhát, etetik az udvarház embereit az úrnő eltávozása óta, de gyakran vendégeskednek itt kiváló idegen emberek is.”