Józsa első okleveles említése

Úr születésének 1234. esztendejében János prépost tanúságtételre Váradra rendelte Pált, Szent György egyházának a papját. Azért döntött így,mert a józsai Szemere leányai, Róza és Benedikta panaszt tettek egyik rokonuk, Kozma ellen, eki elhunyt édesatyjuk végakaratát nem hagyta teljesíteni. A haldokló Szemere, Szemerének a fia végrendeletében Józsa prédiumáról egy Déra nevű szolgát /dusnokot/ ajándékozott Szent György egyházának, hogy ez a szolga Szent Mihály napján egy meglett juhval, harminc kenyérrel és négy kupa sörrel emlékezzék meg volt gazdájáról, Szemeréről. Szemere elhunytával egyik rokona, talán az unokatestvére, Kozma elfogatta a szolgát és annak akarata ellenére magánál tartotta, nem engedte meg neki, hogy volt ura végakaratát teljesítse. Szemere leányai panaszának jogosságát igazolta Pál pap Váradon, Szent László oltáránál. Miután ő is Kozma ellen vallott, János prépost tüzesvas-próbát rendelt el. Kozma keze megégett, a pert tehát elvesztette. A prépost a következő ítéletet hozta: Kozmának vissza kell helyeznie Dérát abba a szolgálatba, amelybe őt egykori ura, Szemere helyezte. Dérának pedig oda kell költöznie, ahová Szent György kápolnájának intézője, Pál kívánja. Kozmának el kellett látnia Dérát megfelelő telekkel, egy tinóval, négy juhval és nyolc kereszt gabonával, hogy legyen miből megtartania a halott emlékezetét.

/Karácsonyi János- Borovszky Sámuel: Az időrendbe szedett váradi tüzesvas-próba lajstrom… Budapest, 1903. 302-303. oldal, 132. /