Átalakítások, korszerűsítések az “emeletes” iskolában

1955-ben, az iskola átadásakor a fiú gyakorlati oktatás részére a műhelyek a pincében voltak A nem megfelelő szigetelés miatt a pincét elöntötte a víz. Az 1960-as évek végén emiatt már nem lehetett a gyakorlati foglalkozásokat a pincében tartani. Az akkori iskolavezetés úgy oldotta meg a problémát, hogy a tágas földszinti folyosó beépítésével kialakítottak két szükségtantermet. Most már volt hely műhely részére!
Az “új iskola” képe s rendeltetése azonban a folyosó beépítésével alaposan megváltozott. A tetszetős földszinti rész - ahol volt orvosi szoba, kapus szoba, előadói terem - csúnya lett. Inkább hasonlít ettől az átalakítástól raktárra, mint iskolára.
A földszinti folyosó beépítését követő 3. évben (1972-ben) elkészült a technikai műhely nagyméretű fiú- s kisebb, leányfoglalkoztató teremmel, és raktárakkal.

A pincét 1979-80-ban szigetelték, az iskola felújítása alkalmával.

Véglegesen megakadályozni a talajvíz feltörését Mizsák József kőműves mesternek sikerült 1984-ben.

1972-ben indult az “Egy üzem-egy iskola” mozgalom, melynek keretében az iskolák jelentős támogatást kaptak. Iskolánknak a Debreceni MÁV Igazgatósággal sikerült komolyabb kapcsolatot kialakítani Papp Zoltán, akkori csapatvezető segítségével. A MAV dolgozói iskolánkat is segítették társadalmi munkával, tanulmányi kirándulások, táborozások alkalmával az utazáshoz kedvező feltételek biztosításával, sőt üdülőjük gyakori átengedésével, fogászati rendelő átadásával. Igazán nagy segítséget az Alsójózsai Óvodának nyújtottak 1974-ben. A MAV Igazgatóság 20 tagú brigádja mintegy 500 000 Ft értékű társadalmi munkát végzett az óvoda bővítésekor. A bővítéshez az anyagot a józsai tanács biztosította. A társadalmi munka szervezésében s végzésében nagy szerepe volt Nagy Mihály vb. titkárnak.
Nagy jelentőségű volt az iskola történetében az 1979. októberében elkezdett felújítás. Ennek keretében korszerűsítették a fűtést, a villanyhálózatot, az olajos padlót kicserélték parkettára, szennyvíztárolót építettek. Ezekre a munkálatokra a Hajdú Megyei tanácstól kaptunk 2 millió Ft-ot. A felújítás “szépséghibái” ellenére (a fűtés továbbra is sok gondot okozott, nyáron nem dolgoztak a kivitelezők, így a tanítást nagymértékben zavarták) sokat változott az iskola az előző évekhez viszonyítva.
A Józsakert utcai iskola fűtése
Az 1955-ben átadott új iskola sajnos, nem csak örömet jelentett az iskola vezetőinek, dolgozóinak, tanulóinak Hamarosan kiderült, hogy az épület kéményrendszerét hibásan tervezték és építették meg. Következmény: hideg s a veszélyes füstgázok nem a kéményen távoztak el.
1980-ban, amikor acélkémények építésével ki lehetett küszöbölni az eredeti kémények használatát - derült ki, hogy az elektromos vezetékek teljesen behálózták a kéményeket! Nem csoda, hogy a füstgázok nem tudtak eltávozni! Még szerencse, hogy annyi éven át nem keletkezett tűz emiatt!
1979-ben a Hajdú-Megyei Tanácstól kaptunk 2 millió forintot felújításra, reménykedtünk, hogy a cserépkályhás fűtés helyett bevezetett etázsfűtés s az új acélkémény végre megoldja a problémát Gondoltuk: meleg s tiszta levegő lesz iskolánkban!
Egy-két év múlva azonban kiderült, reménykedésünk csupán ábránd volt További 10 évet kellett várni arra, hogy téli napokon elviselhető legyen a hőmérséklet az iskola helyiségeiben. Ugyanis 1979-80-ban, a “nagy felújítás” alkalmával olyan kazánokat telepítettek a pincébe a Fűtéstechnikai Vállalat szakemberei, amelyek már régóta korszerűtlenek, s olyan acélkéményeket terveztek s építettek, amelyek szintén nem vezették el megfelelően a füstgázokat.
1990. nyarán kaptunk 800 000 Ft-ot, amikor is végre már korszerű kazánokat
kaptunk a fűtéshez.

Az iskola 40 éves múltjából 35 év úgy telt el, hogy a fűtéssel állandóan gond volt!
Sajnos, ez az átalakítás sem ment olyan egyszerűen. Az 1980-ban hibásan megépített acélkémények erősen megrozsdásodtak, emiatt stabilitásuk jelentősen csökkent A fűtés­szerelők jelezték: véleményük szerint nemcsak a kazánokat, a kéményeket is ki kell cserélni. Ám Szalay Tibor okleveles építőmérnök írásos statikai szakvéleménye az volt, hogy nincs ok az aggodalomra.

Néhány nap múlva az acélkémény majdnem kidőlt…
Hegedűs Árpád fűtő-karbantartónk a tűzoltók segítségével rögzítette valamelyest, hogy néhány napot kibírjon.
1991. február 28-tól március 4-ig kényszerszünet volt a gyerekek részére az új
kémény építése miatt.

Az új kémény építése közel 700 000 Ft-ba került Önkormányzati tartalékalapból kaptuk a pénzt erre.

1994 nyarán a józsai városrészre bevezették a gázt Iskolánkba az új kazánok, új kémé­nyek s pénzhiány miatt erre nem került sor…

Régen Debrecen város évente meghirdette a “Tiszta, virágos Debrecenért” mozgalmat intézmények, magánszemélyek részére. Iskolánk udvarával, környékével nem voltak elégedettek - jogosan - egészen az 1980-as évek közepéig. Sáros, gazos volt az iskola udvara és környéke is.
Sok próbálkozás után (pl. járdalapok lerakása) jelentős előrelépést 1984-ben sikerült tenni, amikor is anyagi lehetőséget kaptunk az udvar szilárd burkolattal való ellátására, majd 2 évvel később pedig a beton bitumenezésére. Az iskola körüli park kialakítása Balogh László Kolléga érdeme. Irányításával a gyerekek több száz fát és több ezer cserjét ültettek el az iskola s az óvoda udvarán, s egyéb közterületen.
Mára már a Józsakert utcai épületünk udvarán s környékén is megnőttek a fák, tavasszal virágba borulnak a tamariszkuszok, a díszalmák, s szépen zöldell a fű az új tornaterem körül is. A környezetvédő gyerekek Danku kolléga vezetésével évente több alkalommal rendbeteszik környezetüket. Hegedűs Árpád és Hegedűs István vigyázó szemei is növesztik az élőlényeket. A szülők társadalmi munkában elkészítették a kerítést s a járdát. A Józsakert utcán lakók összefogásával s önkormányzati támogatással 3 évvel ezelőtt elkészült a szilárd burkolatú út is. (37 évig Alsójózsa iskolájának utcája nem volt szilárd burkolattal ellátva!)
Az elmúlt 2 évben az AKSD által meghirdetett “Legyünk társak Debrecen tisztaságában” versenyben harmadik helyezést értünk el.