Kéziratok

1.Doba Gyula: Józsa földrajza /egyetemi szakdolgozat/, Debrecen, 1936. /Józsa geomorfológiája, vízrajza, talajviszonyai, éghajlata. A község rövid története. A település külső képe. Gazdasági élet. A község lakossága: társadalmi rétegek, közigazgatási és műveltségi viszonyok./
2.Honismereti szakkör I. Alsójózsa, 1979. /Kézirat. Adatok, fényképek,kéziratos térképek, cikkek, újságkivágások./
3.Honismereti szakkör II. Alsójózsa, 1980. /Szakköri foglalkozások anyaga, idősek visszaemlékezései, babonák, az alsójózsai Műkedvelő Társaság tevékenysége korabeli /1920-as évek/ fényképekkel, meghívóval stb. illusztrálva./
4.Honismereti szakkör III. 1-2. Alsójózsa, 1981.
5.Honismereti gyűjtemény. Alsójózsa, 1982-1988. /Fényképek, feljegyzések, újságcikkek a település életéről./
6.Szakköri munkanapló, 1976-1985./Ötvenhat szakköri foglalkozásról, huszonhárom szakkörön kívüli honismereti foglalkozásról és kilenc helytörténeti esetről /felnőttek számára/.
7.Józsai Híradó. 1-8. szám. Józsa, 1978-1981. /Sokszorosított tanácsi kiadvány a község életéről, múltjáról, fejlesztésének gondjairól./
8.Nagy Jánosné /Sári Erzsébet/: Józsa község története /főiskolai szakdolgozat/. Józsa, 1959. /Józsa kialakulása és települése, A község története, Lakosság, Iskolaügy, Községi költségvetések. Józsa gazdasága és társadalma. Bibliográfiai jegyzetek./
9.Nagy Miklós: Hajdúháti löszös típusterület agroökológiai vizsgálat. /Egyetemi doktori értekezés./ A józsai Klastrom-part környékét elemzi.
10.Sándorné Barati Eszter: Visszaemlékezések. Alsójózsa, 1972. /Kézirat fényképekkel, az alsójózsai iskolára vonatkozó néhány dokumentum másolatával, egy 1980-as ünnepi beszéd szövegével, Sándor Imre tanító életrajzával, Boda István: Negyven esztendő című írásának másolatával /megjelent a Néplapban 1956. jún. 3-án/, Pataky Róza riportjával: Esti posta. Elhangzott a Nyíregyházi rádióban 1962. július 25-én./
11.Sári Erzsébet tanárnő /Lásd: Nagy Jánosné./