Ki volt Zeleméry László?

Ő volt a Gutkeled nemből származó Zeleméry család legismertebb tagja, aki az ország török hódoltatása, megszállása idején, az 1500-as évek közepén élt. Az édes apja, Zeleméry János 1515-ben született és 1549 táján halt meg. Az édesanyját, aki az egri vár hős védőjének, Dobó Istvánnak volt a nővére, Annának hívták.

Zeleméry Jánosnak és ruszkai Dobó Annának Lászlón kívül még egy másik fiúgyermekük is született, Miklós. Zeleméry Miklós kiváló katona volt 1565-ben csapatvezérként (kapitányként) harcolt Ferdinánd király oldalán. Neki is két gyermeke volt. Miklós nevű fia kora gyermekkorában elhalálozott. A leánya, Zeleméry Borbála, Lorántffy Zsuzsannának az édesanyja, egyben U. Rákóczi Ferencnek az ükanyja volt.
Zeleméry (IV.) László tehetséges, iskolázott ember hírében állt. 1559-ben Verancsich Antal püspök idején őt nevezték ki az egri vár gondnokává. Később Miksa király az esztergomi érsekség gondnokává tette. Ő lett Esztergom vármegye főispánja, ám hivatalát nem foglalhatta el. mert a megye török megszállás alá került.

Zeleméry László részt vett az egyik keresztes hadjáratban is, erre a sírkövén lát ható keresztes zászló utal.
Az ősi családi örökség (Zelemér falu, Büd, Tedej és Nyíradony részbirtoka) Miklósé lett, a Dobó István fiától, Ferenctől örökölt felvidéki (lednici, upori és sár fői) uradalmak pedig László tulajdonába kerültek.
Zeleméry László nagylaki Jaksity Skolasztikát vette feleségül, akitől kilenc gyermeke született: hét fiú (István, V. László, János, Mihály, Péter, Miklós és Imre) és két leány (Katalin és Anna). Ám hiába volt a népes család, a sok fiú utód! A gyerekek korán elhaltak. Csak Istvánnak született fia, szintén István nevű, aki 1596-ban ifjú harcosként a mezőkeresztesi csatában halt hősi halált.

(Porcsalmy Gyula regényében ő volt Boda Katalin tragikus sorsú vőlegénye.) Tíz év múlva, 1606-ban elhunyt István nagybátyja, V. László is, s vele a Zeleméry család sírba szállt.
Zeleméry (IV.) László a debreceni zsinat évében, 1570-ben halt meg, halála kor 30-35 éves lehetett, tehát még egészen fiatal.