HATÁRLEÍRÁS 1415-BŐL

Szentgyörgy - Mihálylaka és Zelemér között a határ a nyugati részeken, a szántóföldeken kezdődik, ahol három jól látható földhányás emelkedik. Ezek közül egyik Zelemért, egy másik Szentgyörgy-Mihálylakát, a harmadik pedig Zendtelkét választja el egymástól. Innen kelet felé egy nyílhajításnyira menvén egy jól látható földhalmot találunk. Továbbra is kelet felé tartván a szántókon keresztül egy dombhoz vagy halomhoz /Csegei-halom/ érkezünk, melynek tetején jól látszik a határjel. Innen a keleti részek felé haladván átmegyünk a Böszörményből Debrecenbe vezető országúton. Itt, a szántók közepén két földhányást /határjelet/ látunk, amelyek Szentgyörgy-Mihálylakát és Zelemért elválasztják. Innen jókora távolságot haladván átmegyünk a völgyön /Tócó-völgy/ Zelemér és Szentgyörgy között, ahol három vadkörtefát találunk, majd kissé tovább haladván egy erdőhöz érünk, ahol újabb határjelet találunk. Kelet felé menvén egy füves úthoz /Telek út/ érkezünk, amelynek északi oldalán határjel /földhányás/ áll. Innen kelet felé menvén az említett erdőben egy tölgyfához érünk, amely alatt földhányás látható. Kissé dél felé fordulván egy másik füves úthoz /Szőlőhegy útja?/ érünk, melynek északi felén új határjel látható. Innen dél felé menvén kisebb tisztásra érkezünk, ahol újabb földhányást találunk. Az utolsó határjel Szentgyörgy-Mihálylakát Monostortól választja el.
A határ az elmúlt századok során szinte semmit sem változott, egyetlen bizonytalan pontja van: a zeleméri Földvár környéke. Lehet, hogy az oklevelek “terra castri” /várföld/ neve alatt ez a terület rejtőzik?